1.
Brzeziński W. Qualia bona in coniuge sunt quaerenda. Zalecenia na temat wyboru żony w świetle średniowiecznych traktatów o wychowaniu (na przykładzie De regimine principum Idziego Rzymianina). 10.14746/bhw [Internet]. 1 marzec 2014 [cytowane 3 lipiec 2022];0(31):17-. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18145