1.
Manyś B. Uczeń w szeregach rzemieślniczych. System edukacyjny i wychowawczy chłopców w wileńskich cechach w dobie wczesnonowożytnej w świetle statutów cechowych. 10.14746/bhw [Internet]. 15 czerwiec 2019 [cytowane 21 lipiec 2024];(40):7-23. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/25766