Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 29 (2013) Problemy wychowawcze w szkołach bazyliańskich w drugiej połowie XVIII wieku na przykładzie kolegium w Buczaczu Abstrakt  PDF
Beata Lorens
 
Nr 9/10 (1999) Alicja Kicowska, Szkoła rolnicza w Polsce w latach 1944-1989, Olsztyn 1998, Wydawnictwo ART w Olsztynie, ss.192 Abstrakt  PDF
Wiesław Jamrożek
 
Nr 9/10 (1999) Michał Dobrynin, Polsza: istorija obszczeobrazowatelnoj szkoły i pedagogiczeskoj myśli (S pierioda christianizacji do 1939 goda), Brześć 1997, Wydawnictwo S. Ławrowa, ss.144 Abstrakt  PDF
Ewa Kuczyńska
 
Nr 9/10 (1999) Polskie tradycje w kształceniu kadry nauczającej dla szkolnictwa rolniczego Abstrakt
Edyta Wolter
 
Nr 9/10 (1999) Szkolnictwo pielęgniarskie w Polsce Abstrakt  PDF
Maria Danuta Głowacka
 
Nr 15/16 (2002) Rola i miejsce kobiety w edukacji i kulturze polskiej, Tom 2, pod. red. Wiesława Jamrożka i Doroty Żołądź-Strzelczyk, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2001, ss. 336 Abstrakt
Małgorzata Hofman
 
Nr 25 (2009) XIII wiek – stulecie przełomu w dziejach średniowiecznego szkolnictwa w Polsce Abstrakt  PDF
Krzysztof Ratajczak
 
Nr 15/16 (2002) Międzynarodowa Konferencja Naukowa - „Szkolnictwo niepubliczne w Europie i w Polsce w XX wieku” (Łódź, 22-23 października 2001) Abstrakt  PDF
Małgorzata Posłuszna
 
Nr 15/16 (2002) Mirosława Zalewska-Pawlak, Rola sztuki w wychowaniu. Polska tradycja pedagogiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 212
Sylwia Ewa Hubicka
 
Nr 13/14 (2001) W dziewięćdziesiątą rocznicę narodzin skautingu na ziemiach polskich Abstrakt  PDF
Edyta Glowacka-Sobiech
 
Nr 35 (2016) Los „zakazanych książek” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu Abstrakt  PDF
Barbara Góra
 
Nr 23 (2007) Ustawodawstwo szkolne soborów od XII do pierwszej połowy XIV w. i początki jego recepcji w średniowiecznej Polsce - zarys problemu Abstrakt  PDF
Krzysztof Ratajczak
 
Nr 26 (2010) Legaci apostolscy w Polsce w wiekach średnich i ich rola w przyjmowaniu partykularnego ustawodawstwa kościelnego przez Kościół polski – aspekty edukacyjne Abstrakt  PDF
Krzysztof Ratajczak
 
26 - 38 z 38 elementów << < 1 2 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo