Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 32 (2014) Szkolne kasy oszczędności w okresie międzywojennym (1918–1939) w kontekście działań władz oświatowych Abstrakt  PDF
Elżbieta Magiera
 
Nr 37 (2017) Losy nauczycieli Wielkopolski wschodniej w czasie II wojny światowej w świetle zapisów kronik szkolnych. Wprowadzenie do problematyki Abstrakt  PDF  PDF (English)
Piotr Gołdyn
 
Nr 37 (2017) Recepcja koncepcji pedagogicznych Édouarda Séguina w pedagogice Drugiej Rzeczypospolitej Abstrakt  PDF  PDF (English)
Tomasz Fetzki
 
Nr 27 (2011) Dzieje szkolnictwa gromady Mścice (1954–1972) na tle przemian oświatowych Abstrakt  PDF
Tomasz Skonieczny
 
Nr 27 (2011) Życie codzienne nauczycieli szkół powszechnych w Okręgu Mazurskim w świetle wspomnień i pamiętników (część I) Abstrakt  PDF
Maria Radziszewska
 
Nr 27 (2011) „Synu mój najmilszy…”. Życie i edukacja Stanisława Mikołaja z Lubomirskich Tretera w latach 1776–1789, opisane przez ojca w trzynastu listach Abstrakt  PDF
Małgorzata Ewa Kowalczyk
 
Nr 27 (2011) Miejsce nauczania historii w pijarskich profesoriach Rzeczypospolitej w XVIII wieku Abstrakt  PDF
Jacek Taraszkiewicz
 
Nr 27 (2011) Polityka oświatowa władz w procesie instalowania nowego ładu społecznego (1944–1948) Abstrakt  PDF
Edyta Kahl
 
Nr 28 (2012) Życie codzienne nauczycieli szkół powszechnych w Okręgu Mazurskim w świetle wspomnień i pamiętników (część II) Abstrakt  PDF
Maria Radziszewska
 
Nr 27 (2011) Dobroczynność względem sierot na ziemiach polskich do 1918 roku Abstrakt  PDF
Joanna Domańska
 
Nr 28 (2012) Tradycje zinstytucjonalizowanego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Wielkopolsce przed rokiem 1945 Abstrakt  PDF
Anna Knocińska
 
Nr 27 (2011) Dzieciństwo w mieście na ziemiach polskich w XVI–XVIII wieku – możliwości źródłowe i perspektywy badawcze Abstrakt  PDF
Dorota Żołądź-Strzelczyk
 
Nr 28 (2012) Jak nie postępować z dziećmi, czyli błędy w opiece i wychowaniu ukazane w literaturze poradnikowej dla rodziców z okresu Drugiej Rzeczypospolitej Abstrakt  PDF
Agnieszka Małek
 
Nr 31 (2014) Echa prasowe aktywności ministrów oświaty Bułgarii, Szwecji i Węgier odwiedzających Polskę w 1935 r. Abstrakt  PDF
Piotr Gołdyn
 
Nr 28 (2012) Wychowanie do ochrony przyrody w twórczości Drugiej Rzeczypospolitej Abstrakt  PDF
Edyta Wolter
 
Nr 28 (2012) Blaski i cienie życia w internatach szkół jezuickich w II Rzeczypospolitej Abstrakt  PDF
Małgorzata Puchowska
 
Nr 33 (2015) Reformatorskie koncepcje działań oświatowych i opiekuńczo- -wychowawczych wobec dzieci zaniedbanych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku na tle rozwiązań europejskich Abstrakt  PDF
Aneta Bołdyrew
 
Nr 28 (2012) Społeczno-obyczajowe uwarunkowania porzucania dzieci i dzieciobójstwa w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku Abstrakt  PDF
Aneta Bołdyrew
 
Nr 35 (2016) Rola kobiety w okresie prenatalnym i pierwszych dniach życia dziecka w świetle XVIII-wiecznego poradnika Józefa Legowicza Abstrakt  PDF
Patrycja Ziomek
 
Nr 33 (2015) Wątek kształcenia dziewcząt w reformach szkolnych od czasów Komisji Edukacji Narodowej do II wojny światowej Abstrakt  PDF
Katarzyna Dormus
 
Nr 24 (2008) Praktyka i myśl edukacyjna Drugiej Rzeczypospolitej - w 90 rocznicę odzyskania niepodległości Abstrakt  PDF
Wiesław Jamrożek
 
Nr 29 (2013) Rozwój szkolnictwa podstawowego w gminie Będzino w latach 1945–1954 Abstrakt  PDF
Tomasz Skonieczny
 
Nr 29 (2013) Oświata żydowska w powojennej Legnicy (1945–1968) Abstrakt  PDF
Andrzej Szczepański
 
Nr 36 (2017) Instrukcje rodzicielskie Wacława Rzewuskiego dla syna Seweryna oraz córek Teresy i Ludwiki z lat 1754 i 1763/64 Abstrakt  PDF  PDF (English)
Adam Kucharski
 
Nr 29 (2013) Problemy wychowawcze w szkołach bazyliańskich w drugiej połowie XVIII wieku na przykładzie kolegium w Buczaczu Abstrakt  PDF
Beata Lorens
 
1 - 25 z 38 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo