Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 32 (2014) Szkolne kasy oszczędności w okresie międzywojennym (1918–1939) w kontekście działań władz oświatowych Abstrakt  PDF
Elżbieta Magiera
 
Nr 37 (2017) Losy nauczycieli Wielkopolski wschodniej w czasie II wojny światowej w świetle zapisów kronik szkolnych. Wprowadzenie do problematyki Abstrakt  PDF  PDF (English)
Piotr Gołdyn
 
Nr 37 (2017) Recepcja koncepcji pedagogicznych Édouarda Séguina w pedagogice Drugiej Rzeczypospolitej Abstrakt  PDF  PDF (English)
Tomasz Fetzki
 
Nr 27 (2011) Polityka oświatowa władz w procesie instalowania nowego ładu społecznego (1944–1948) Abstrakt  PDF
Edyta Kahl
 
Nr 28 (2012) Życie codzienne nauczycieli szkół powszechnych w Okręgu Mazurskim w świetle wspomnień i pamiętników (część II) Abstrakt  PDF
Maria Radziszewska
 
Nr 27 (2011) Dobroczynność względem sierot na ziemiach polskich do 1918 roku Abstrakt  PDF
Joanna Domańska
 
Nr 28 (2012) Tradycje zinstytucjonalizowanego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Wielkopolsce przed rokiem 1945 Abstrakt  PDF
Anna Knocińska
 
Nr 27 (2011) Dzieciństwo w mieście na ziemiach polskich w XVI–XVIII wieku – możliwości źródłowe i perspektywy badawcze Abstrakt  PDF
Dorota Żołądź-Strzelczyk
 
Nr 28 (2012) Jak nie postępować z dziećmi, czyli błędy w opiece i wychowaniu ukazane w literaturze poradnikowej dla rodziców z okresu Drugiej Rzeczypospolitej Abstrakt  PDF
Agnieszka Małek
 
Nr 31 (2014) Echa prasowe aktywności ministrów oświaty Bułgarii, Szwecji i Węgier odwiedzających Polskę w 1935 r. Abstrakt  PDF
Piotr Gołdyn
 
Nr 28 (2012) Wychowanie do ochrony przyrody w twórczości Drugiej Rzeczypospolitej Abstrakt  PDF
Edyta Wolter
 
Nr 28 (2012) Blaski i cienie życia w internatach szkół jezuickich w II Rzeczypospolitej Abstrakt  PDF
Małgorzata Puchowska
 
Nr 33 (2015) Reformatorskie koncepcje działań oświatowych i opiekuńczo- -wychowawczych wobec dzieci zaniedbanych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku na tle rozwiązań europejskich Abstrakt  PDF
Aneta Bołdyrew
 
Nr 28 (2012) Społeczno-obyczajowe uwarunkowania porzucania dzieci i dzieciobójstwa w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku Abstrakt  PDF
Aneta Bołdyrew
 
Nr 27 (2011) Dzieje szkolnictwa gromady Mścice (1954–1972) na tle przemian oświatowych Abstrakt  PDF
Tomasz Skonieczny
 
Nr 27 (2011) Życie codzienne nauczycieli szkół powszechnych w Okręgu Mazurskim w świetle wspomnień i pamiętników (część I) Abstrakt  PDF
Maria Radziszewska
 
Nr 27 (2011) „Synu mój najmilszy…”. Życie i edukacja Stanisława Mikołaja z Lubomirskich Tretera w latach 1776–1789, opisane przez ojca w trzynastu listach Abstrakt  PDF
Małgorzata Ewa Kowalczyk
 
Nr 27 (2011) Miejsce nauczania historii w pijarskich profesoriach Rzeczypospolitej w XVIII wieku Abstrakt  PDF
Jacek Taraszkiewicz
 
Nr 35 (2016) Rola kobiety w okresie prenatalnym i pierwszych dniach życia dziecka w świetle XVIII-wiecznego poradnika Józefa Legowicza Abstrakt  PDF
Patrycja Ziomek
 
Nr 33 (2015) Wątek kształcenia dziewcząt w reformach szkolnych od czasów Komisji Edukacji Narodowej do II wojny światowej Abstrakt  PDF
Katarzyna Dormus
 
Nr 24 (2008) Praktyka i myśl edukacyjna Drugiej Rzeczypospolitej - w 90 rocznicę odzyskania niepodległości Abstrakt  PDF
Wiesław Jamrożek
 
Nr 29 (2013) Rozwój szkolnictwa podstawowego w gminie Będzino w latach 1945–1954 Abstrakt  PDF
Tomasz Skonieczny
 
Nr 29 (2013) Oświata żydowska w powojennej Legnicy (1945–1968) Abstrakt  PDF
Andrzej Szczepański
 
Nr 36 (2017) Instrukcje rodzicielskie Wacława Rzewuskiego dla syna Seweryna oraz córek Teresy i Ludwiki z lat 1754 i 1763/64 Abstrakt  PDF  PDF (English)
Adam Kucharski
 
Nr 29 (2013) Problemy wychowawcze w szkołach bazyliańskich w drugiej połowie XVIII wieku na przykładzie kolegium w Buczaczu Abstrakt  PDF
Beata Lorens
 
1 - 25 z 38 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo