Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 34 (2016) Relacja Thomasa Plattera jako źródło do życia codziennego uczniów wrocławskich szkół na początku XVI wieku Abstrakt  PDF
Jacek Wójcik
 
Nr 24 (2008) Katarzyna Buczek, Hugo Kołłątaj i edukacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, ss. 194 Abstrakt  PDF
Joanna Falkowska
 
Nr 34 (2016) Inicjatywy opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze łódzkiej społeczności żydowskiej w latach I wojny światowej – Przytulisko dla Dzieci Wyznania Mojżeszowego Abstrakt  PDF
Joanna Sosnowska
 
Nr 9/10 (1999) Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, pod red. Wiesława Jam rożka i Doroty Żolądź-Strzelczyk, t. 1, Instytut Historii UAM, Poznań 1998, s. 215 Abstrakt  PDF
Stanisław Antczak
 
Nr 34 (2016) Dydaktyka i wychowanie w szkołach wiejskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie szkół powszechnych gminy Garbów Abstrakt  PDF
Renata Makarewicz
 
Nr 15/16 (2002) Rola i miejsce kobiety w edukacji i kulturze polskiej, Tom 2, pod. red. Wiesława Jamrożka i Doroty Żołądź-Strzelczyk, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2001, ss. 336 Abstrakt
Małgorzata Hofman
 
Nr 24 (2008) Problematyka edukacji dziewcząt na łamach czasopism kobiecych w latach 1918-1939 Abstrakt  PDF
Kamilla Łozowska-Marcinkowska
 
Nr 26 (2010) Konferencja na temat edukacji wielokulturowej (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 16–17 maja 2010) Abstrakt  PDF
Izabela Wrona
 
Nr 26 (2010) Tradycyjna edukacja dzieci żydowskich (wprowadzenie do problemu) Abstrakt  PDF
Hanna Grzesiak
 
Nr 23 (2007) Edukacja młodzieży chłopskiej w Galicji doby autonomicznej Abstrakt  PDF
Andrzej Meissner
 
Nr 25 (2009) Nowe studium nad edukacją w późnym antyku: Elżbieta Szabat, Wprowadzenie do badań nad edukacją u schyłku starożytności (V-VII w.); Prozopografia środowisk szkolnych, w: Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, t. VI, red. P. Janiszewski, E. Wipszycka. R. Wiśniewski, Warszawa 2007, s. 110–319 Abstrakt  PDF
Krzysztof Ratajczak
 
Nr 25 (2009) Katarzyna Barbara Kochan, Edukacja elementarna i elementarze porozbiorowe w II Rzeczypospolitej, Kraków 2009, ss. 96. Abstrakt  PDF
Justyna Gulczyńska
 
Nr 15/16 (2002) Dorota Żołądź-Strzelczyk, Wiesław Jamrożek, Studia z dziejów edukacji kobiet na ziemiach polskich, Agencja Wydawniczo- Poligraficzna „Bajt”, Poznań 2001, ss. 152 Abstrakt  PDF
Małgorzata Posłuszna
 
Nr 31 (2014) Adam Fijałkowski, Tradycja i nowatorstwo w Orbis sensualizm pictus Jana Amosa Komeńskiego, Warszawa 2012, Wydawnictwo UW, ss. 410 Abstrakt  PDF
Karol Poznański
 
Nr 24 (2008) W służbie historii nauki, kultury i edukacji Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy zawodowej, pod red. R. Grzybowskiego i T. Maliszewskiego, wyd. II poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ss. 497 Abstrakt  PDF
Agnieszka Wałęga
 
Nr 15/16 (2002) Poglądy Ojców Kościoła na wychowanie i edukację kobiet Abstrakt  PDF
Krzysztof Ratajczak
 
Nr 13/14 (2001) Mity o edukacji Towarzystwa Jezusowego Abstrakt  PDF
Krzysztof Maliszewski
 
1 - 17 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo