Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 26 (2010) „Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku. Między tradycją a innowacją” – Seminarium w Zakładzie Historii Oświaty i Wychowania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, 14 października 2010 r. Abstrakt  PDF
Irena Szybiak
 
Nr 24 (2008) Pięćdziesięciolecie gdańskiej historii wychowania Abstrakt  PDF
Romuald Grzybowski
 
Nr 24 (2008) Stan badań nad dziejami Akademii Lubrańskiego Abstrakt  PDF
Michał Nowicki
 
Nr 9/10 (1999) Geschichte der Mädchen und Frauenbildung. Red. Elke Kleinau, Claudia Opitz. Tom II. Vom Vormärzis zur Gegenwart. Campus Verlag. Frankfurt, New York 1996, ss. 673 Abstrakt  PDF
Jan Hellwig
 
Nr 24 (2008) Regionalizm w historii wychowania w ujęciu Antoniego Karbowiaka (aktualność postulatów i dokonań badawczych) Abstrakt  PDF
Agnieszka Wałęga
 
Nr 9/10 (1999) Uroczystość Odnowienia Doktoratu Profesor Kamilli Mrozowskiej Abstrakt  PDF
Władysława Szulakiewicz
 
Nr 24 (2008) Badania regionalne w historii wychowania - problemy metodologiczne Abstrakt  PDF
Edyta Glowacka-Sobiech
 
Nr 34 (2016) Ks. Wacław Sierakowski – propagator wiedzy o muzyce i organizator szkolnictwa muzycznego w okresie działalności Komisji Edukacji Narodowej Abstrakt  PDF
Michał Piekarski
 
Nr 26 (2010) Bogusław Śliwerski, Przyrzeczenie Harcerskie. Historia. Metodyka. Manipulacje, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009, ss. 244 Abstrakt  PDF
Edyta Głowacka-Sobiech
 
Nr 25 (2009) Rola historii wychowania w Polsce na początku XXI wieku Abstrakt  PDF
Andrzej Fijałkowski
 
Nr 24 (2008) Seminarium naukowe nt. „Badania regionalne w polskiej historii wychowania” - Obrzycko 11-12 czerwca 2008 r. Abstrakt  PDF
Joanna Falkowska
 
Nr 25 (2009) Władysława Szulakiewicz, Historia wychowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2007, ss. 47 Abstrakt  PDF
Katarzyna Kabacińska
 
Nr 24 (2008) Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia - Szkice - Materiały 1911-2006, pod red. Edyty Czop, Oficyna Wydawnicza „Mercator”, Rzeszów 2006 Abstrakt  PDF
Joanna Król
 
Nr 15/16 (2002) Stefan Ignacy Możdżeń, Historia wychowania 1918 -1945, Wyd. Stachurski, Kielce 2000, ss. 235 Abstrakt
Leonard Grochowski
 
Nr 24 (2008) W służbie historii nauki, kultury i edukacji Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy zawodowej, pod red. R. Grzybowskiego i T. Maliszewskiego, wyd. II poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ss. 497 Abstrakt  PDF
Agnieszka Wałęga
 
Nr 11/12 (2000) Józef Miąso, Wybrane prace z historii wychowania XIX-XX w., Warszawa b.d., Wydawnictwo Akademickie „Żak”, ss. 215 Abstrakt  PDF
Edyta Głowacka
 
Nr 24 (2008) Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Meissnera i Władysławy Szułakiewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 921 Abstrakt  PDF
Roman Tomaszewski
 
Nr 11/12 (2000) Badania z zakresu historii wychowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Abstrakt  PDF
Andrzej Gąsiorowski, Alicja Kicowska
 
Nr 9/10 (1999) Educational Research and Higher Education Reform in Eastern and Central Europa. Red. Erich Leitner. Frankfurt a/M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1998, ss. 231, fot. 3, tab. 9 Abstrakt  PDF
Jan Hellwig
 
1 - 19 z 19 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo