Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 9/10 (1999) Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, pod red. Wiesława Jam rożka i Doroty Żolądź-Strzelczyk, t. 1, Instytut Historii UAM, Poznań 1998, s. 215 Abstrakt  PDF
Stanisław Antczak
 
Nr 15/16 (2002) Rola i miejsce kobiety w edukacji i kulturze polskiej, Tom 2, pod. red. Wiesława Jamrożka i Doroty Żołądź-Strzelczyk, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2001, ss. 336 Abstrakt
Małgorzata Hofman
 
Nr 15/16 (2002) Anna Nowak, Mirosław Wójcik, Kobieta w rodzinie w II Rzeczypospolitej i współcześnie, Katowice 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 170 Abstrakt
Stanisław Antczak
 
Nr 21/22 (2005) KOBIETA I RODZINA W EPIGRAMACH MARCJALISA Abstrakt  PDF
Daria Partyka
 
1 - 4 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo