Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 26 (2010) Konferencja nt. „Szkolnictwo kościelne w Rzeczypospolitej od XVI do XIX w.” Abstrakt  PDF
Michał Nowicki
 
Nr 25 (2009) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Opieka – Wychowanie – Resocjalizacja. Tradycja i problemy współczesne” Abstrakt  PDF
Danuta Apanel, Anetta Jaworska
 
Nr 24 (2008) Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pt.: „Między tradycją a współczesnością. W stronę aktywizujących metod nauczania historii wychowania” Gdańsk 1-2 grudnia 2008 r. Abstrakt  PDF
Justyna Gulczyńska
 
Nr 15/16 (2002) Konferencja „W kręgu edukacji, nauki o niej i społeczeństwa”, 18 listopada 2002 Abstrakt  PDF
Justyna Gulczyńska, Katarzyna Kabacińska
 
Nr 24 (2008) Konferencja naukowa na temat „Uniwersytet ludowy w kształtowaniu środowiska lokalnego. Konteksty historyczne i teraźniejszość” Abstrakt  PDF
Joanna Janik-Komar
 
Nr 15/16 (2002) II Krajowa Konferencja Naukowa „Przeszłość polskiej kultury fizycznej” Abstrakt  PDF
Joanna Kowalska-Matelska
 
Nr 26 (2010) Międzynarodowa konferencja „Dzieci w dużych miastach – od średniowiecza do epoki uprzemysłowienia” (Praga, 12–13 października 2010) Abstrakt  PDF
Katarzyna Kabacińska
 
Nr 26 (2010) Konferencja pt. „Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej” (Gniezno, 21–22 czerwca 2010) Abstrakt  PDF
Tomasz Maliszewski
 
Nr 26 (2010) I Konferencja Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM, Poznań (17 czerwca 2010) Abstrakt  PDF
Edyta Głowacka-Sobiech
 
Nr 26 (2010) „Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne” konferencja naukowa Uniwersytetu Wrocławskiego i Kolegium Karkonoskiego (Jelenia Góra – Szklarska Poręba, 27–28 maja 2010) Abstrakt  PDF
Izabela Stelmasiak
 
Nr 26 (2010) Konferencja na temat edukacji wielokulturowej (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 16–17 maja 2010) Abstrakt  PDF
Izabela Wrona
 
Nr 26 (2010) Konferencja naukowa: Czasopiśmiennictwo XIX i XX wieku jako źródło do dziejów szkolnictwa, oświaty i edukacji (Łódź, 15–16 października 2009) Abstrakt  PDF
Ewa Witkowska-Urban
 
Nr 25 (2009) Sprawozdanie z konferencji „Od grzechotki do klocków Lego – dawne i współczesne zabawki dziecięce” 7–8 grudnia 2009 Kielce Abstrakt  PDF
Kinga Jackowska, Katarzyna Kabacińska
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo