Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 11/12 (2000) Recepcja poglądów J. Deweya w polskiej pedagogice okresu międzywojennego Abstrakt  PDF
Łucja Kabzińska
 
Nr 15/16 (2002) Justyna Gulczyńska, Rozwój szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w Poznaniu w okresie międzywojennym 1918 -1939, Wydawnictwo Eruditus, Poznań 2001, ss. 151 Abstrakt  PDF
Jadwiga Rakowska
 
Nr 11/12 (2000) Poglądy Biskupa Michała Klepacza na sytuację oświatowo-pedagogiczną okresu międzywojennego Abstrakt  PDF
Edward Wieczorek
 
Nr 9/10 (1999) Tadeusz Jałmużna, Łódzkie czasopisma szkolne w latach międzywojennych, Łódź 1998, ss. 124 Abstrakt  PDF
Jan Hellwig
 
1 - 4 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo