Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 32 (2014) Szkolne kasy oszczędności w okresie międzywojennym (1918–1939) w kontekście działań władz oświatowych Abstrakt  PDF
Elżbieta Magiera
 
Nr 37 (2017) Struktura, zmiany organizacyjne i poziom nauczania Publicznej Szkoły Powszechnej w Brdowie w latach 1919–1939 Abstrakt  PDF  PDF (English)
Dariusz Racinowski
 
Nr 32 (2014) Instytucjonalny i organizacyjny rozwój średnich szkół ogólnokształcących w województwie gdańskim po II wojnie światowej (1945–1948) Abstrakt  PDF
Elżbieta Gorloff
 
Nr 37 (2017) Gromadzenie i ochrona źródeł szkolnych Abstrakt  PDF  PDF (English)
Urszula Wróblewska
 
Nr 36 (2017) The state policy in the field of school education in the Soviet Russia in 1917–1923 Abstrakt  PDF (English)
Stanislav Slobodian
 
Nr 37 (2017) Dwudziestowieczne i współczesne polskie piśmiennictwo na temat dziecka do lat trzech – dziecko „na tle” żłobka, żłobek „na tle” dziecka (wprowadzenie do problemu) Abstrakt  PDF  PDF (English)
Katarzyna Sadowska
 
Nr 37 (2017) Losy nauczycieli Wielkopolski wschodniej w czasie II wojny światowej w świetle zapisów kronik szkolnych. Wprowadzenie do problematyki Abstrakt  PDF  PDF (English)
Piotr Gołdyn
 
Nr 31 (2014) Tradycje i obyczaje szkolne w „pamięci” nauczycieli oraz uczniów na terenie zaboru austriackiego Abstrakt  PDF
Dorota Grabowska
 
Nr 35 (2016) Znaczenie relacji szkoły i rodziny w kontekście budowania wsparcia społecznego rodzin dzieci z niepełnosprawnością w II Rzeczypospolitej Polskiej Abstrakt  PDF
Patrycja Łaga
 
Nr 33 (2015) Budownictwo szkół elementarnych (ludowych) w Galicji i Królestwie Polskim na łamach czasopism przełomu XIX i XX wieku Abstrakt  PDF
Stefania Walasek
 
Nr 30 (2013) Reformy dyktuje system – o naradzie oświatowej KC PZPR z 24 października 1958 roku Abstrakt  PDF
Joanna Król
 
Nr 30 (2013) Cysterskie szkoły w Szczyrzycu od 1780 roku do lat trzydziestych XX wieku Abstrakt  PDF
Jolanta M. Marszalska
 
Nr 9/10 (1999) Alicja Kicowska, Szkoła rolnicza w Polsce w latach 1944-1989, Olsztyn 1998, Wydawnictwo ART w Olsztynie, ss.192 Abstrakt  PDF
Wiesław Jamrożek
 
Nr 36 (2017) The Multicultural School. Analysis of challenges and opportunities based on examples from Vasa Övningsskola Abstrakt  PDF (English)
Jakub Adamczewski
 
Nr 36 (2017) Polish National School System in Teschen Silesia in 17th–19th Centuries Abstrakt  PDF (English)  PDF (English)
Lucie Zormanová
 
Nr 25 (2009) Reformy szkolne w pierwszej połowie XIX wieku Abstrakt  PDF
Lidia Pawelec
 
Nr 15/16 (2002) Sympozjum naukowe: „Oblicze ideologiczne szkoły polskiej w latach 1944 -1956” - Lublin 6 maja 2002 r. Abstrakt  PDF
Edyta Głowacka-Sobiech
 
Nr 15/16 (2002) Stanisław Łempicki (1886 -1947). Lwowska szkoła historii kultury umysłowej, dziejów oświaty i myśli pedagogicznej Abstrakt  PDF
Kazimierz Szmyd
 
Nr 15/16 (2002) Działalność Szkoły Polskiej w Moskwie w latach 1991-1994 Abstrakt  PDF
Andrzej Kusztelak
 
Nr 15/16 (2002) Weryfikacja systemu szkolnego Królestwa Polskiego w początkach lat trzydziestych XIX wieku Po Abstrakt  PDF
Marek Rutkowski
 
Nr 24 (2008) Problemy polskiego szkolnictwa zaboru pruskiego i rosyjskiego na kartach „Szkoły” 1868-1914 Abstrakt  PDF
Jan Wnęk
 
Nr 23 (2007) Ustawodawstwo szkolne soborów od XII do pierwszej połowy XIV w. i początki jego recepcji w średniowiecznej Polsce - zarys problemu Abstrakt  PDF
Krzysztof Ratajczak
 
1 - 22 z 22 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo