Pressto.

Biuletyn Historii Wychowania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 9/10 (1999) Polskie tradycje w kształceniu kadry nauczającej dla szkolnictwa rolniczego Abstrakt
Edyta Wolter
 
Nr 9/10 (1999) Sonja Hander, Schülerkindheit in Ost-Berlin. Sozialisation unter den Bedingungen der Diktatur (1945-1958), Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien 1998, ss. 383 Abstrakt  PDF
Jan Hellwig
 
Nr 26 (2010) Konferencja nt. „Szkolnictwo kościelne w Rzeczypospolitej od XVI do XIX w.” Abstrakt  PDF
Michał Nowicki
 
Nr 9/10 (1999) Uroczystość Odnowienia Doktoratu Profesor Kamilli Mrozowskiej Abstrakt  PDF
Władysława Szulakiewicz
 
Nr 34 (2016) Dydaktyka i wychowanie w szkołach wiejskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie szkół powszechnych gminy Garbów Abstrakt  PDF
Renata Makarewicz
 
Nr 15/16 (2002) Międzynarodowa Konferencja Naukowa - „Szkolnictwo niepubliczne w Europie i w Polsce w XX wieku” (Łódź, 22-23 października 2001) Abstrakt  PDF
Małgorzata Posłuszna
 
Nr 21/22 (2005) Potrzeby kadrowe szkolnictwa powszechnego na Warmii i Mazurach w łatach 1945-1948 Abstrakt  PDF
Maria Radziszewska
 
Nr 24 (2008) Problemy polskiego szkolnictwa zaboru pruskiego i rosyjskiego na kartach „Szkoły” 1868-1914 Abstrakt  PDF
Jan Wnęk
 
Nr 26 (2010) Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej, pod red. Krystynu Wróbel-Lipowej i Mariusza Ausza, Wydawnictwo eSPe, t.1, Kraków-Lublin 2010, ss. 215 Abstrakt  PDF
Edyta Głowacka-Sobiech
 
Nr 26 (2010) Kształcenie w zakresie projektowania książki w grafice użytkowej w szkolnictwie Warszawy w latach międzywojennych Abstrakt  PDF
Anna Boguszewska
 
Nr 23 (2007) Kontrowersje wokół struktury ustrójowo-organizacyjnej i programowej szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w Polsce w latach 1944-1948 Abstrakt  PDF
Justyna Gulczyńska
 
Nr 25 (2009) „Czasopiśmiennictwo XIX i XX wieku jako źródło do dziejów szkolnictwa, oświaty i edukacji” Abstrakt  PDF
Justyna Gulczyńska, Katarzyna Kabacińska
 
Nr 15/16 (2002) Justyna Gulczyńska, Rozwój szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w Poznaniu w okresie międzywojennym 1918 -1939, Wydawnictwo Eruditus, Poznań 2001, ss. 151 Abstrakt  PDF
Jadwiga Rakowska
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo