[1]
Kołodziej, A. 2018. Kolejarski żargon. Bohemistyka. 1 (sie. 2018), 83-87.