[1]
Vlčková-Mejvaldová, J. i Štěpáník, S. 2019. Percepce výslovnostních chyb učiteli českého jazyka. Bohemistyka. 2 (maj 2019), 239–268. DOI:https://doi.org/10.14746/bo.2019.2.7.