[1]
Vojtekova, M. 2019. Slovenské, české a poľské lingvistické termíny z hľadiska syntaktickej motivácie. Bohemistyka. 4 (grudz. 2019), 501–522. DOI:https://doi.org/10.14746/bo.2019.4.5.