[1]
Štěpán, J. 2020. Ke kvalifikátoru kolokviální v »Akademickém slovníku současné češtiny« . Bohemistyka. 20, 2 (maj 2020), 177–185. DOI:https://doi.org/10.14746/bo.2020.2.3.