[1]
Valerij Mokienko , V.M. 2020. Genetické, lingvokulturologické a diskurzní aspekty české paremiologie na ukrajinském jazykovém pozadí. Bohemistyka. 2 (maj 2020), 274-281. DOI:https://doi.org/10.14746/bo.2020.2.10.