[1]
Všetička, F. 2021. Výstavba staročeské básně »Jižť veselé vzdávám« . Bohemistyka. 2 (kwi. 2021), 182–188. DOI:https://doi.org/10.14746/bo.2021.2.3.