[1]
Zelenková, A. 2021. Literatura mezi filologií a historií. Bohemistyka. 2 (kwi. 2021), 263–265. DOI:https://doi.org/10.14746/bo.2021.2.9.