(1)
Kołodziej, A. Nowy słownik terminów Literackich Dla bohemistów. bo 2017, 79-82.