(1)
Kołodziej, A. Kolejarski żargon. bo 2018, 18, 83-87.