(1)
Svobodová, J. Falešná Argumentace a verbální Agrese V Politické Komunikaci. bo 2018, 17, 317-332.