(1)
Vlčková-Mejvaldová, J.; Štěpáník, S. Percepce výslovnostních Chyb učiteli českého Jazyka. bo 2019, 239–268.