(1)
Dabert, D. O Filmowych Relacjach sąsiedzkich Polaków, Czechów I Słowaków. bo 2020, 396–407.