(1)
Balowski, M. Vědecko-výzkumná práce poznaňské Bohemistyki. bo 2020, 413–422.