(1)
Chlebowski , M. Anglicyzmy Leksykalne I Ich Derywaty W języku Czeskim Na Podstawie Gazety »Mladá Fronta Dnes«. bo 2020, 484–500.