(1)
Vojtekova, M. Slovenské, české a poľské Lingvistické termíny Z hľadiska Syntaktickej motivácie. bo 2019, 501–522.