(1)
Ptak , L. Sandhi Na Granicy międzywyrazowej. Badanie sondażowe W Czeskim Korpusie języka mówionego Ortofon. bo 2020, 153-165.