(1)
Štěpán, J. Ke kvalifikátoru kolokviální V »Akademickém slovníku současné češtiny« . bo 2020, 177-185.