(1)
Valerij Mokienko , V. M. Genetické, Lingvokulturologické a Diskurzní Aspekty české Paremiologie Na ukrajinském jazykovém Pozadí. bo 2020, 274-281.