(1)
JANÁČKOVÁ , J. Karel Havlíček a Josef Václav Frič Ve střetu O Ladu Niólu. bo 2020, 303–318.