(1)
Všetička, F. Výstavba staročeské básně »Jižť Veselé vzdávám« . bo 2021, 182–188.