(1)
Zelenková, A. Literatura Mezi Filologií a Historií. bo 2021, 263–265.