(1)
ČECHOVÁ, M. Mezi Tradicí a Inovací Ve výuce češtiny . bo 2021, 425-427.