(1)
FONIOKOVÁ , Z. Sám Za Sebe, a přece fikční: »Možnosti milostného románu« Jana Němce Jako Autofikce . bo 2021, 513-532.