Kołodziej, A. (2017). Nowy słownik terminów literackich dla bohemistów. Bohemistyka, (1), 79-82. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/12426