Lollok, M. (2018). Několik poznámek k ne/formálnosti jazykové komunikace v češtině. Bohemistyka, (1), 9-18. https://doi.org/10.14746/bo.2018.1.1