Artemov, A. (2018). Zakončení přídavných jmen na -ózní v současné češtině. Bohemistyka, (1), 19-29. https://doi.org/10.14746/bo.2018.1.2