Kołodziej, A. (2018). Kolejarski żargon. Bohemistyka, (1), 83-87. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/14150