Svobodová, J. (2018). Falešná argumentace a verbální agrese v politické komunikaci. Bohemistyka, 17(4), 317–332. https://doi.org/10.14746/bo.2017.4.2