Mokienko, V. M. (2019). Polská přísloví ve sbírce Václava Flajšhanse Česká přísloví. Bohemistyka, 19(1), 33–48. https://doi.org/10.14746/bo.2019.1.3