Vlčková-Mejvaldová, J., & Štěpáník, S. (2019). Percepce výslovnostních chyb učiteli českého jazyka. Bohemistyka, (2), 239–268. https://doi.org/10.14746/bo.2019.2.7