Firlej , A. (2020). Polityka picia. Kilka przypadków z powojennego czeskiego teatru. Bohemistyka, 19(3), 352–364. https://doi.org/10.14746/bo.2019.3.5