Chlebowski , M. (2020). Anglicyzmy leksykalne i ich derywaty w języku czeskim na podstawie gazety »Mladá fronta Dnes«. Bohemistyka, (4), 484–500. https://doi.org/10.14746/bo.2019.4.4