Vojtekova, M. (2019). Slovenské, české a poľské lingvistické termíny z hľadiska syntaktickej motivácie. Bohemistyka, (4), 501–522. https://doi.org/10.14746/bo.2019.4.5