Štěpán, J. (2020). Ke kvalifikátoru kolokviální v »Akademickém slovníku současné češtiny« . Bohemistyka, (2), 177-185. https://doi.org/10.14746/bo.2020.2.3