Valerij Mokienko , V. M. (2020). Genetické, lingvokulturologické a diskurzní aspekty české paremiologie na ukrajinském jazykovém pozadí. Bohemistyka, (2), 274-281. https://doi.org/10.14746/bo.2020.2.10