Mieczysław, B. . . (2020). Anthroponyms of the Polish-Czechborder area (The Moravian Gate). Bohemistyka, 20(4), 587–600. https://doi.org/10.14746/bo.2020.4.7