Všetička, F. (2021). Výstavba staročeské básně »Jižť veselé vzdávám« . Bohemistyka, (2), 182–188. https://doi.org/10.14746/bo.2021.2.3