Zelenková, A. (2021). Literatura mezi filologií a historií. Bohemistyka, (2), 263–265. https://doi.org/10.14746/bo.2021.2.9