ČECHOVÁ, M. (2021). Mezi tradicí a inovací ve výuce češtiny . Bohemistyka, (3), 425-427. https://doi.org/10.14746/bo.2021.3.12